Please update your Flash Player to view content.

Yurtdışı Seçmen kütüğünde kaydı olanlar adres bildirimi olmadan oy kullanabilir

 

Sample Image

Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı olan vatandaşlar, açık adres bildiriminde bulunmuş olmasa da Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanabilecek.

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜ GENELGES

 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

 

 

MADDE 1-
Bu genelge; yurt dısında yasayan seçmen niteligini haiz vatandasların 298 sayılı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 14/13, 28/8, 33, 34 ve 35 inci

maddeleri uyarınca Cumhurba
skanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile Anayasa degisikliklerinin

halkoyuna sunulmasında oy kullanmalarını saglamak amacıyla Yurt Dısı Seçmen Kütügüolu

sturulmasını teminen Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden

seçmen niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütügü Genel MüdürlügüBilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütü

gü (SEÇSS)’ ne aktarılmasının usul ve esaslarını

göstermek amacıyla hazırlanmıstır.

 

Bu düzenleme; yurt dısı seçmen kütügüne kayıt esasları, yurt dısı seçmen kütügüne kayıtolacaklar, yurt dı

sı seçmen kütügüne kayıt olamayacaklar ile yurt dısı seçmen kütügünün

olusumuna iliskin seçmen kayıtlarının ilanı ve itiraza iliskin esasları kapsamaktadır.298 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca; Yurt dı

sı seçmen kütügü, adres kayıt

sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar

çerçevesinde olusturulur.

 

 

Yine, aynı Kanunun 33 üncü maddesi geregince; Seçmen Kütügü, adres kayıt sistemindeki

bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre sürekli bilgi

toplama ile güncellestirilir.Sürekli güncelle

stirme ve genel denetleme yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütügü GenelMüdürlügünün bilgi islem, ilke ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek ayrı

genelgelerle belirlenir.

 

 

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE KAYIT ESASLARI

MADDE 2- Yurt dısı seçmenlik sıfatının tayininde seçmen kütügü esas alınır.Yurt Dı

sı Seçmen Kütügü Kayıt Deseninde; T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba ad, Ana ad,

Cinsiyet, Dogum gün, Dogum ay, Dogum yıl, Dogum yer, Nüfus il, Nüfus ilçe, Nüfus mahalle/köy,Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Durumu, Ülke Kod, Ülke Ad ve varsa Yabancı

Sehir ile Yabancı Adres

unsurları yer alır.

Yurt dısı seçmen kütügüne kayıt basvurusu kisinin kendisi tarafından yapılmalıdır.

 

 

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE KAYIT OLACAKLAR

MADDE 3- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri GenelMüdürlü

günün adres kayıt sisteminde kaydı bulunan ve yurt dısında ikamet eden Türk

vatandaslarından seçmen niteligini tasıyanlar yurt dısı seçmen kütügüne kaydedilirler.Seçmen niteli

gine sahip olmasına ve yurt dısında ikamet etmesine ragmen, yurt dısı

seçmen kütügünde kaydı bulunmayan Türk vatandasları, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleriiçin en yakın konsoloslu

ga basvurarak çisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünce düzenlenen “ADRES BEYAN FORMU”nu doldurup imza karsılıgı verirler ve bu

formların yurt dısı temsilciliklerince “konsolosluk.net” sistemine girisi saglanır.

 

 

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE KAYIT OLAMAYACAKLAR

MADDE 4- a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

b) MERNS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteligine sahip olmakla birlikte MERNS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yurt dısı ülke bilgisi

bulunmayanlar,

c) Silâh altında bulunan erler (izinli olsalar bile),

Yurt Dısı Seçmen Kütügüne kayıt olamazlar.

 

 

YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN OLUSUMUNA LSKN SEÇMEN KAYITLARININ

LANI VE TRAZ

MADDE 5- Yurt dısı seçmen kütügünün olusumuna esas teskil eden Nüfus ve Vatandaslık

sleri Genel Müdürlügü adres kayıt sisteminden alınan seçmen niteligini tasıyan kisilere ait kayıtlar,

Yüksek Seçim Kurulunca www.ysk.gov.tr adresi aracılıgı ile internet ortamında ilan edilir.Yurt dı

sı seçmenler, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden “Yurt Dısı

Seçmen Sorgulama” ekranında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak

durumlarını kontrol edebilirler.

Yüksek Seçim Kurulu, kütü
gün olusumu ile sorgulama yer ve yöntemlerini, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden ve Dısisleri

Bakanlıgı aracılıgı ile dıs temsilciliklerde duyurur.

MADDE 6- Yurt Dısı Seçmen Kütügüne; seçmenler kendileri ile ilgili olarak, siyasi partiler

ise seçim dönemindeki askı süresi içinde Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe SeçimKuruluna genel hükümler çerçevesinde itiraz edebilirler. Yurt Dı

sı lçe Seçim Kurulu, itirazları

yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde degerlendirir ve kararını verir.

MADDE 7- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 10/04/2010 gün ve 2010/264 sayılı kararı

ile Örnek:140/II olarak kabul edilmistir.

Share/Save/Bookmark
 

Damla Resim Galerisi

Video Galeri

Giriş FormuAnketler

Bir gazeteyi önce hangi sayfasından okumaya başlarsınız?
 

Radyo Damla

Yeni Sayfa 1
  Media Player
  Winamp Dinle
  Real Audio
  Quick Time
  Yayınları dinleyebilmek için bilgisayarınızda yüklü Windows Media Player, Winamp, Real player veya Quick Time programlarını kullanabilirsiniz.
  http://www.damlafm.nl

Digital Saat

Tüm Gazeteler

Gazeteler

Hürriyet Sabah Milliyet
Star Cumhuriyet Radikal
Yeni Şafak Türkiye Gözcü
Akşam Zaman Posta

Canlı Destek

Kısa Haber

Aktif Haber

Takvim

Döviz Bilgileri

Kimler Sitede

Şu anda 1 ziyaretçi çevrimiçi

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_counterBugün49
mod_vvisit_counterDün74
mod_vvisit_counterBu Hafta123
mod_vvisit_counterBu Ay2984
mod_vvisit_counterToplam1010647

Site seçenekleri